Huisregels
Deze huisregels zijn van toepassing tussen de organisatie van het Mega Kinderfestijn en haar bezoekers.
Deze huisregels zijn verbindend voor een ieder die een toegangsbewijs aankoopt en/of verkrijgt.

 • Kinderen tot 13 jaar en hun ouders kunnen spelen bij Mega Kinderfestijn. Bij twijfel over de leeftijd (of
  het kind 12 of 13 jaar is) kunnen onze medewerkers naar de leeftijd en eventueel legitimatie vragen.
 • De peuterzone is uitsluitend voor kinderen tot en met 4 jaar.
 • Het dragen van kettingen, haar versierselen, koorden uit capuchons en andere spullen die de veiligheid
  in gevaar kunnen brengen zijn niet toegestaan.
 • Kinderen dienen altijd te worden begeleid door minimaal één volwassenen. De ouders en/of
  begeleiders dienen de kinderen op de hoogte te stellen van de regels en dragen ten alle tijden de
  verantwoording dat de regels ook worden nageleefd.
 • Het is niet toegestaan om zelf etenswaren en alcohol mee te nemen en te nuttigen.
 • Eten en drinken is alleen toegestaan in het restaurant en of terras. Kauwgom is niet toegestaan.
 • Het gebruik en/of in het bezit hebben van verdovende middelen en wapens zijn niet toegestaan.
 • Mega Kinderfestijn kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden bij schade, diefstal of letsel
  in welke vorm dan ook.
 • Wij adviseren altijd op sokken te spelen. Spelen op schoenen is beperkt toegestaan. Op opblaas
  toestellen zijn schoenen ten strengste verboden. Het is niet toegestaan op blote voeten of ontbloot
  bovenlichaam te spelen.
 • Alleen bewegende attracties worden begeleid door onze medewerkers.
 • Voordringen of tegen het verkeer in lopen of klimmen is niet toegestaan.
 • Gebreken aan de speelapparatuur dienen direct te worden gemeld aan onze medewerkers.
 • De verbod- en gebodsborden dienen strikt te worden opgevolgd.
 • Mega Kinderfestijn heeft altijd het recht om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
  Bezoekers die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze Huisregels bepaalde, kan door ons
  personeel, politie en/of ander bevoegd gezag, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot Mega
  kinderfestijn worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan de politie. Eén en ander heeft tot
  onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest
  en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
 • Het spelen in de speelzalen van Mega Kinderfestijn gebeurt altijd op eigen risico.
 • De organisatie nog de partners van het Mega Kinderfestijn zijn niet aansprakelijk voor schade en vermissing
  welke tijdens het bezoek aan Mega Kinderfestijn is ontstaan.
 • Medewerkers houden de veiligheid constant in de gaten. Aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de kassa bij de entree.